Profiel

Profiel

Mijn opleiding en ervaring 

Als professionele coach en deskundige in de Méthode de Libération des Cuirasses© (MLC©)
is mijn praktijk gebaseerd op:

 

  • De ethische gedragscode van de International Coach Federation (ICF);
  • Een beroepsopleiding in coaching door twee Master Coaches, die erkend wordt door de ICF, en een diploma behaald aan de Leading & Coaching Academy in 2011;
  • De deontologische code van de Association belge des Praticiens en MLC© et des Intervenants en IT©;
  • Een beroepsopleiding in de Méthode de Libération des Cuirasses© (MLC©) en een diploma van Marie Lise Labonté en Vincent Bertrand in 2014;
  • Stages en casestudies in het kader van permanente educatie, seminars, supervisie- en intervisiesessies;
  • Samenwerking in een team van coaches gefocused op life en loopbaan coaching: https://www.gloria.gent/overons
  • Regelmatige uitwisseling binnen een uitgebreid netwerk van professionele coaches en actieve deelname aan de Association belge des Praticiens en MLC© et des Intervenants en IT©;
  • 15 jaar ervaring in het bedrijfsleven en met projectmanagement in de farmaceutische, bank-, vastgoed- en cultuursector;
  • Internationale ervaring: Verenigde Staten, Spanje, Italië, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en het beheersen van verschillende talen en een in 1996 behaalde universitaire graad in International Affairs & History.
  • Mijn persoonlijke hulpbronnen: een luisterend oor, een goed waarnemingsvermogen, welwillendheid, enthousiasme, humor, vertrouwen en dankbaarheid.

Hoe kan ik u helpen?

+ 32 4 76 33 43 19
feliciemartin@hotmail.com